Əsrə bərabər gün - VİDEO

Əsrə bərabər gün - VİDEO
"Əsrin Müqaviləsi"nin 25 ili tamam olur

Bu gün o gündür. Sentyabrın 20-si- Əsrin müqaviləsinin imzalandığı gün. Həmin gün dünyanın 8 ölkəsinin 13 iri neft şirkəti Bakıda toplanmışdı. xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Azəri", "Çıraq" yataqlarının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasil olunan neftin pay şəklində bölüşdürülməsi" Əsrin müqaviləsi sənədi adı altında gerçəkləşdi.

"Əsrin müqaviləsi" Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən elə həmin il təsdiq edilərək dekabrın 12-də qüvvəyə mindi. İlk dəfə hesablanmış çıxarılabilən neft ehtiyatı 511 milyon ton olmuş, sonralar qiymətləndirici quyuların nəticələrinə görə bu ehtiyat 730 milyon tona çatmışdır və bununla əlaqədar yataqların işlənilməsinə tələb olunan sərmayə xərcləri 11,5 milyard ABŞ dolları qəbul edilmişdir; ümumi təmiz gəlirdən Azərbaycanın payına 80%, sərmayəçilərin payına 20% düşürdü. Əhəmiyyətinə gəlincə....

Digər xəbərlər
Bu gün
Dünən