Azvision: Həftənin real təhlili (VİDEO), 01.08.2020

Azvision: Həftənin real təhlili (VİDEO), 01.08.2020

Xoş gördük. Təhlükəsizliyin müxtəlif istiqamətlərinin eyni həftədə necə qabarması və onların təmin olunması üçün hansı tədbirlərin görülməsi haqqında danışacağıq.

İnformasiya təhlükəsizliyi, hərbi təhlükəsizlik, tibbi təhlükəsizlik – bunların hamısı eyni tamın hissələridirlər.

Əslində təhlükəsizlik tam olmalıdır, əks təqdirdə o, təhlükəsizlik deyil. Əgər o, bir tərəfdən pozulursa, başqa tərəfdən nə qədər möhkəm olursa-olsun, faydası yoxdur.

Məsələn, sənin ordun nə qədər güclü olursa-olsun, səhiyyə sistemin qaydasında deyilsə; yaxud, hər ikisi qaydasındadırsa, amma informasiya təhlükəsizlyində boşluq varsa, demək, tam təhlükəsizlikdən danışmaq mümkün deyil.

Biz qarşıdakı dəqiqələrdə onların hamısının haqqında ayrıca danışacağıq.

Digər xəbərlər
Bu gün

Bütün xəbərlər

Dünən

Bütün xəbərlər