Şuşa ilinin siyasi əhəmiyyəti - REAL İNTERVYU

Şuşa ilinin siyasi əhəmiyyəti - REAL İNTERVYU
Qarabağın hər sahədə gücləndirilməsi Şuşa ilinin əsas hədəfidir

Millət vəkili Elşad Mirbəşiroğlu “Real İntervyu”dadır

Digər xəbərlər
Bu gün
Dünən